De Groencommissie vergadert een aantal keer per jaar over onderwerpen die te maken hebben met het bomenbeleid van de gemeente. Bijvoorbeeld het al dan niet kappen van bomen op de bomenlijst, maatregelen voor een gezond en duurzaam bomenbestand en specifieke verzoeken die buiten het huidige beleid vallen. De samenstelling van de commissie is als volgt: de portefeuillehouder Openbare Ruimte, een ambtelijk deskundige, twee burgerleden en een externe (onafhankelijke) groenadviseur.

Vergaderingen 2023

Het is voor inwoners mogelijk in te spreken tijdens het spreekuur. Dit spreekuur is om 19.30 uur. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met S. Mulder via 033 - 299 1411. De vergaderdata zijn als volgt:

  • Maandag 18 september (i.p.v. 11 september)
  • Maandag 11 december

Heeft deze informatie u geholpen?