De griffie adviseert en ondersteunt de leden van de gemeenteraad en de vaste raadscommissies bij hun werk. De griffie faciliteert de raadsleden op secretarieel, procesmatig, procedureel en inhoudelijk gebied. De medewerkers bereiden de besluitvorming voor en zorgen voor de informatievoorziening en correcte voortgang. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad. Ook verstrekt de griffie informatie met betrekking tot de raad aan inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden en betrokkenen bij de gemeentelijke politiek.

  • Miranda de Graaf: Commissiegriffier
  • Esther Hoogstraten: Raadsgriffier
  • Marjon Zwaan: Commissiegriffier

Algemeen e-mailadres: griffie@bunschoten.nl