De commissie bestaat uit onafhankelijke leden en heeft als taak advies uit te brengen over de te nemen beslissing op bezwaarschriften. Burgers die een bezwaarschrift indienen krijgen altijd de mogelijkheid dit bij de commissie mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Deze hoorzittingen zijn openbaar, maar het kan zijn dat er onderwerpen (vanuit privacy oogpunt) achter gesloten deuren worden behandeld.

Vergaderschema 2022

De hoorzittingen starten om 19.00 uur in het gemeentehuis. De data zijn als volgt:

 • Woensdag 19 januari
 • Woensdag 23 maart
 • Woensdag 20 april
 • Woensdag 18 mei
 • Woensdag 15 juni
 • Woensdag 13 juli
 • Woensdag 17 augustus
 • Woensdag 14 september
 • Woensdag 12 oktober
 • Woensdag 16 november
 • Woensdag 14 december

Heeft deze informatie u geholpen?