De commissie bestaat uit onafhankelijke leden en heeft als taak advies uit te brengen over de te nemen beslissing op bezwaarschriften. Burgers die een bezwaarschrift indienen krijgen altijd de mogelijkheid dit bij de commissie mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Deze hoorzittingen zijn openbaar, maar het kan zijn dat er onderwerpen (vanuit privacy oogpunt) achter gesloten deuren worden behandeld.

Vergaderschema 2023

De hoorzittingen starten om 19.00 uur in het gemeentehuis. De data zijn als volgt:

 • Woensdag 18 januari
 • Woensdag 15 februari
 • Woensdag 22 maart
 • Woensdag 19 april
 • Woensdag 17 mei
 • Woensdag 21 juni
 • Woensdag 19 juli
 • Woensdag 16 augustus
 • Woensdag 13 september
 • Woensdag 18 oktober
 • Woensdag 15 november
 • Woensdag 13 december

Heeft deze informatie u geholpen?