Bezwaarschriftencommissie

De commissie bestaat uit onafhankelijke leden en heeft als taak advies uit te brengen over de te nemen beslissing op bezwaarschriften. Burgers die een bezwaarschrift indienen krijgen altijd de mogelijkheid dit bij de commissie mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Deze hoorzittingen zijn openbaar, maar het kan zijn dat er onderwerpen (vanuit privacy oogpunt) achter gesloten deuren worden behandeld.

Vergaderschema 2024

De hoorzittingen starten om 19.00 uur in het gemeentehuis. De data zijn als volgt:

 • Woensdag 17 januari
 • Woensdag 14 februari
 • Woensdag 20 maart
 • Woensdag 17 april
 • Woensdag 15 mei
 • Woensdag 19 juni
 • Woensdag 17 juli
 • Woensdag 21 augustus
 • Woensdag 18 september
 • Woensdag 16 oktober
 • Woensdag 13 november
 • Woensdag 11 december

Heeft deze informatie u geholpen?