Wanneer u een probleem ervaart bij de dagelijkse gang van zaken op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunt u terecht bij het Zorgloket. U kunt dan een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met één van de Wmo-consulenten. 

Wanneer kunt u bij het Zorgloket terecht?

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee te kunnen doen aan de maatschappij. Dat geldt ook voor mensen die beperkingen hebben of die niet helemaal zelfredzaam zijn, zoals mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen. Het kan zijn dat u ondersteuning nodig heeft. U kunt dan terecht bij het Zorgloket van de gemeente voor informatie, advies en ondersteuning.

Heeft u hulp nodig op het gebied van zorg, wonen of welzijn?  Of heeft u problemen op bijvoorbeeld het gebied  van vervoer, wonen of dagbesteding, dan kunt u contact opnemen door aanmeldformulier  in te vullen. U kunt ook een brief te sturen naar de gemeente. In de brief legt u uit waarbij u problemen hebt.

Aanmeldformulier Zorgloket

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de gemeente voor het maken van een afspraak met een Wmo-consulent via 033 - 299 1411

Heeft deze informatie u geholpen?