Heeft u er altijd al van gedroomd om een eigen stuk grond te hebben waar u een vrijstaande woning op kan bouwen? Dan is dit uw kans! Er zijn namelijk vier vrije kavels te koop voor particulieren op eiland vier van Rengerswetering. 

De kavels hebben een oppervlakte van zo'n 371 m2, 415 m2, 450 m2 en 383 m2. U kunt zich niet meer inschrijven. Het inschrijfformulier moest namelijk uiterlijk vrijdag 7 mei 2021 voor 17.00 uur bij de gemeente Bunschoten binnen zijn. 

Loting

De verwachting is dat er meerdere belangstellenden zijn voor de kavels. Daarom vindt de toewijzing plaats door middel van een loting. Aan de hand van uw inschrijving krijgt u een lotnummer toegewezen. Een notaris bepaalt met de loting de volgorde aan wie de kavels worden aangeboden. Op basis van die volgorde neemt de gemeente vervolgens telefonisch contact op met de inschrijver om een keuze te maken uit de beschikbare kavels en worden de kavels toegewezen. Inschrijvers die geen kavel krijgen toegewezen, worden op de reservelijst geplaatst.

Goed om te weten

 • De loting is gepland op maandag 10 mei 2021 om 15.30 uur en wordt uitgevoerd door notaris Remco Minnee in het bijzijn van een medewerker van de gemeente Bunschoten. In verband met het coronavirus is het voor de inschrijvers niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn;
 • Alleen natuurlijke personen die op de dag van de loting (maandag 10 mei 2021) 18 jaar of ouder zijn, kunnen zich inschrijven;
 • Als u zich heeft ingeschreven, kunt u vanaf dinsdag 11 mei 2021 gebeld worden over het resultaat van de loting;
 • Blijkt dat de inschrijver via het opgegeven telefoonnummer (na herhaaldelijke pogingen) niet bereikbaar is? Dan kan de gemeente Bunschoten besluiten om de opvolgende inschrijver volgens de loting te bellen;
 • Wannneer men wordt gebeld, dient men per omgaande een keuze kenbaar te maken uit één van de (nog) beschikbare kavels;
 • Wanneer alle vier de kavels zijn gekozen, volgt een melding naar de andere inschrijvers dat ze op de reservelijst komen te staan;
 • Personen met de intentie om de op de bouwkavel te realiseren woning samen te gaan bewonen, worden als één inschrijver/gegadigde aangemerkt en kunnen daarom slechts éénmaal aan de loting meedoen;
 • Indien er kavels terugkomen, omdat een eerder ingelote inschrijver afvalt, wordt de kavel toegewezen aan de eerste reservekandidaat. De inschrijvers die reeds een optie op een kavel hebben gekregen, behouden de toegewezen kavel en komen dus niet meer in aanmerking voor een kavel die terugkomt; 
 • Wanneer de keuze voor een kavel kenbaar is gemaakt, krijgt de inschrijver na de loting een bevestiging van de optieverlening en verdere informatie over het verkooptraject;
 • Indien zich situaties voordoen waar dit reglement niet in voorziet, beslissen burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten;
 • Met de inlevering van het inschrijfformulier geeft u toestemming dat de gemeente Bunschoten uw persoonsgegevens gebruikt om de benodigde werkzaamheden ten behoeve van de loting/verkoop te verrichten.

Contact

Alles wat u verder moet weten over de (verkoop)voorwaarden die hierbij gelden en meer leest u in de documenten die u hieronder kunt downloaden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via het telefoonnummer 033 – 299 1411.