Verhuizing doorgeven

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wat moet ik meenemen?

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u binnen Bunschoten verhuist, kiest u voor het eerste formulier. Kies voor het tweede formulier als u vanuit een andere gemeente naar Bunschoten verhuist.

DigiDVerhuizing binnen Bunschoten doorgeven

DigiDVerhuizing naar Bunschoten doorgeven

Persoonlijk doorgeven

Liever in het gemeentehuis uw verhuizing doorgeven? U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via onze online agenda

U moet het volgende meenemen naar uw afspraak. 

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Verklaring geen bezwaar

Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan dient de hoofdbewoner de verklaring van geen bezwaar hieronder in te vullen.

DigiDVerklaring van geen bezwaar invullen

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid op www.nederlandwereldwijd.nl. Zo bespaart u veel tijd en moeite. Voor aangifte van vertrek dient u naar het gemeentehuis te komen om het aangifteformulier in te vullen.

Verhuizen naar Nederland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland heeft gewoond. 

Utrecht International Center

De gemeente Bunschoten werkt samen met het Utrecht International Center om internationale inwoners te helpen zich te vestigen. Je kunt het centrum bezoeken voor praktische informatie over wonen en werken in Nederland. Zij kunnen je informeren over het Nederlandse onderwijssysteem, de gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid en meer. Bezoek hun website voor meer informatie.

In English

The municipality of Bunschoten collaborates with the Utrecht International Center to help their international residents settle in. You can visit the center for practical information in English about living and working in the Netherlands. They can provide you with information about the dutch education system, healthcare, housing, employment and more. Visit their website for more information.

Heeft deze informatie u geholpen?