Wanneer u besluit te verhuizen, moet u doorgegeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan maximaal vier weken voor de datum van uw verhuizing. U kunt er ook voor kiezen uw verhuizing later door te geven. Dit kan tot uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent. Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing. 

Online verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing doorgeven door het formulier in te vullen. Bij het doorgeven van de verhuizing heeft u nodig:

 • Uw persoonlijke DigiD inlogcode
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een bewijs van eigendom/huur (bijvoorbeeld koopcontract of huurcontract)

Verhuizing binnen Bunschoten doorgeven

Verhuizing naar Bunschoten doorgeven

Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan dient de hoofdbewoner een verklaring geen bezwaar in te vullen. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het online formulier? Dan helpen wij u hier graag bij. In het gemeentehuis staat een digitale dienstverleningzuil, waar u (wanneer nodig met hulp) uw verhuizing door kunt geven. Als u gebruik wilt maken van de digitale dienstverleningzuil in het gemeentehuis, dan dient u uw ideniteitsbewijs, uw DigiD gegevens en een bewijs van bewoning mee te nemen.

Wie mag een verhuizing doorgeven?

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door:

 • Iedere meerderjarige voor zichzelf
 • Iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • Ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouders
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • Een gemachtigde

Heeft deze informatie u geholpen?