De subsidieplafonds en de subsidielijst voor 2021 zijn vastgesteld en vindt u hieronder. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Irma Zweekhorst via 033 - 299 1411.

Subsidieplafonds

 • Het subsidieplafond voor Welzijn van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Bunschoten 2011 is als volgt vastgesteld:
  • voor het onderdeel jeugd op € 228.711,-
  • voor het onderdeel cultuur op: € 644.556,-
  • voor het onderdeel zorg op € 629.804-
  • voor leefbaarheid en sociale samenhang € 223.467,-
  • eenmalige subsidies € 20.000,-

conform besluit college burgemeester en wethouders van 8 december 2020.

 • Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie Kinder- en peuteropvang 2021 is vastgesteld op € 164.000,-.
 • Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidies Sportaccommodaties is vastgesteld op nihil.
 • Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten is vastgesteld op € 36.000,-
 • Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie Toerisme 2017 is vastgesteld op € 46.848-.
 • Het subsidieplafond voor de Nadere regel Citymarketing is vastgesteld op € 27.549,-.
 • Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie collectieve preventie GGZ, OGGZ en preventieve verslavingszorg is vastgesteld op € 33.904,-.
 • Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie maatschappelijke begeleiding statushouders 2021 is vastgesteld op € 40.000,-.
 • Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie preventie schuldhulpverlening 2016 is vastgesteld op € 3.287,-. 
 • Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie muziekeducatie 2019 is vastgesteld op € 15.000,-. 

Voor alle subsidieplafonds geldt dat de aanvragen worden behandeld op grond van de procedures zoals die in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Bunschoten 2011 zijn vastgelegd. Subsidieaanvragen op deze terreinen die leiden tot een besteding boven het vastgestelde subsidieplafond worden geheel of gedeeltelijk geweigerd. 

Binnen de totalen van de bedragen genoemd onder 1 kunnen verschuivingen plaatsvinden.