Een boa staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Het buitengewone daaraan is de specifieke opsporingsbevoegdheid. Hij of zij is niet alleen toezichthouder, maar heeft bepaalde opsporingsbevoegdheden. Zo mag een boa onder andere identiteiten controleren, een proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.

In onze gemeente zijn twee boa's werkzaam. Zij hebben een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van criminaliteit in de gemeente. Enkele voorbeelden van hun taken zijn het opsporen van het illegaal dumpen van afval, niet aangelijnde honden, fout parkeren, het plaatsen van aanhangwagens of caravans in strijd met de regelgeving, hangjongeren, vandalisme, drank- en drugsgebruik in de openbare ruimte, toezicht houden bij diverse speelplaatsen, fietsers/scooters in het centrum en op de zaterdagmarkt, controles van vergunningen en nog veel meer van dit soort zaken die in de APV staan.

Contact

Ervaart u overlast of wilt u een melding maken? Neem dan contact op met de boa's via 033 - 299 1555 of boa@bunschoten.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?