In de gemeente Bunschoten zijn elf basisscholen gevestigd. De helft van deze scholen is gevestigd in een gebouw van meer dan 40 jaar oud. Dit brengt hoge onderhoudskosten met zich mee. Daarnaast krijgt een aantal van de scholen de komende jaren te maken met ruimtegebrek door een stijging van het aantal leerlingen. Onder andere deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uit 2012 geactualiseerd is.

In dit plan wordt geadviseerd over de nieuwbouw of renovatie van de basisscholen in de gemeente Bunschoten. De betrokken partijen benadrukken met dit plan hoe belangrijk de toekomstige huisvesting van scholen is voor de kwaliteit van het onderwijs. Het Integrale Huisvestingsplan 2016-2020 is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de gemeente Bunschoten en de schoolbesturen.

Planning

  1. Afgerond: Oplevering duoschool Het Sterrenlicht en de Calvijnschool

    Opgeleverd in 2020.

  2. Afgerond: Oplevering duoschool De Grondtoon en Groen van Prinstererschool -

    Opgeleverd in 2021.

  3. Nog te doen: Renovatie of nieuwbouw overige scholen

    Gepland tussen 2020 en 2047.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwbouw van de scholen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Sjaak Nel via het telefoonnummer 033 - 299 1482. Zodra er meer bekend is over de nieuwbouw of renovatie van de overige scholen, dan vindt u op deze pagina meer informatie.