Nieuwbouw en renovatie scholen

In de gemeente Bunschoten zijn elf basisscholen gevestigd. De helft van deze scholen is gevestigd in een gebouw van meer dan 40 jaar oud. Dit brengt hoge onderhoudskosten met zich mee. Daarnaast krijgt een aantal van de scholen de komende jaren te maken met ruimtegebrek door een stijging van het aantal leerlingen. Onder andere deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) over de periode 2016-2020 geactualiseerd is naar een nieuw IHP voor 2020-2024.

In dit plan wordt geadviseerd over de nieuwbouw of renovatie van de basisscholen in de gemeente Bunschoten. De betrokken partijen benadrukken met dit plan hoe belangrijk de toekomstige huisvesting van scholen is voor de kwaliteit van het onderwijs. Het Integrale Huisvestingsplan 2020-2024 is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de gemeente Bunschoten en de schoolbesturen.

Planning

 1. Afgerond: Oplevering duoschool Het Sterrenlicht en de Calvijnschool

  Opgeleverd in 2020.

 2. Afgerond: Oplevering duoschool De Grondtoon en Groen van Prinstererschool

  Opgeleverd in 2021.

 3. Afgerond: Oplevering vernieuwde Bavinckschool

  Opgeleverd in 2023.

 4. Momenteel bezig: Realisatie Christelijk Kindcentrum De Ark

  In nauwe samenwerking met de besturen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk (VCO) en het Christelijk Kindcentrum Bunschoten (CKCB) zijn we bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van Christelijk Kindcentrum De Ark in Rengerswetering. Er wordt hard gewerkt om een prachtig gebouw te realiseren. Oplevering is gepland voor oktober 2024. Na de herfstvakantie zou het nieuwe gebouw dan in gebruik genomen kunnen worden.

  De bouw loopt voorspoedig. Het gebouw is sinds februari jl. uit de steigers. Het gegolfde ontwerp zorgt ervoor dat het gebouw mooi in de omgeving past. We zijn nu in de afbouwfase, waarbij voornamelijk aan de binnenkant van het gebouw wordt gewerkt. Ook wordt er binnenkort begonnen aan het terrein.

Het Sterrenlicht en de Calvijnschool

In de zomer van 2020 is de allereerste nieuw gebouwde duoschool in de gemeente Bunschoten opgeleverd. Sinds die tijd zitten Het Sterrenlicht en de Calvijnschool samen onder één dak. 

Grondtoon en Groen van Prinstererschool

In het najaar van 2020 is het nieuwe gebouw van de Groen van Prinstererschool opgeleverd. Sinds die tijd zitten de Groen van Prinstererschool en CBS De Grondtoon samen in één gebouw. Het gebouw is ruim opgezet, licht en bovendien ingericht voor mindervalide leerlingen. 

Gebouw Groenschool en Grondtoon

De Bavinckschool

De Bavinckschool is prachtig gerenoveerd. Na de zomervakantie van 2023 is het vernieuwde gebouw in gebruik genomen.

Realisatie Christelijk Kindcentrum De Ark

In nauwe samenwerking met de besturen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk (VCO) en het Christelijk Kindcentrum Bunschoten (CKCB) zijn we bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van Christelijk Kindcentrum De Ark in Rengerswetering. Er wordt hard gewerkt om een prachtig gebouw te realiseren. Oplevering is gepland voor oktober 2024. Na de herfstvakantie zou het nieuwe gebouw dan in gebruik genomen kunnen worden.

De bouw loopt voorspoedig. Het gebouw is sinds februari jl. uit de steigers. Het gegolfde ontwerp zorgt ervoor dat het gebouw mooi in de omgeving past. We zijn nu in de afbouwfase, waarbij voornamelijk aan de binnenkant van het gebouw wordt gewerkt. Ook wordt er binnenkort begonnen aan het terrein.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwbouw van de scholen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Sjaak Nel via het telefoonnummer 033 - 299 1411. Zodra er meer bekend is over de nieuwbouw of renovatie van de overige scholen, dan vindt u op deze pagina meer informatie.