Duurzamer, maar hoe? Wil jij ook gemeente Bunschoten een stukje duurzamer maken? Heb je nog inspirerende voorbeelden nodig? Wellicht helpen de volgende websites en voorbeelden je enigszins op weg. 

Inspirerende sites op het gebied van duurzaamheid

•    Praktische duurzame tips(externe link)
•    Praktische tips en instructies(externe link) hoe de tuin te vergroenen en klimaatbestendig in te richten
•    Handboek(externe link) voor een klimaatbestendige tuin 
•    Bekijk de overstromingskans(externe link) van uw woning en hoe u zich erop kunt voorbereiden 
•    Maatregelen(externe link) kijkend naar energie, water, hitte, luchtkwaliteit, biodiversiteit en meer voor gebouwen, straten en wijken
•    Circulair betekent geen afval en geen broeikasgassen als resultaat, maar hoe dan(externe link)
•    Bekijk (externe link)welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen
 

Kans op wateroverlast beperken? Ontlast het riool!

Door de klimaatverandering worden er steeds meer en heftigere regenbuien verwacht. Al het regenwater wat valt, moet ergens heen. Bij het opnieuw inrichten van het kruispunt Bikkersweg-Oosterstraat-Prinses Irenestraat en bij de bouw van de nieuwe woningen in Eemlandia is daarom rekening gehouden met het afvoeren van regenwater. 

Kruispunt

Bij het kruispunt Bikkersweg-Oosterstraat-Prinses Irenestraat is de regenwaterafvoer niet meer aangesloten op de riolering, maar op de naastgelegen watergang. Dit is gedaan door het gebruiken van een zogenaamde uitstroomvoorziening, zoals op de foto te zien is. Op deze manier wordt het riool minder belast en is er minder kans op wateroverlast bij heftige regenval. 

De regenwaterafvoer is niet meer aangesloten op de riolering, maar op de naastgelegen watergang.

Spuwertje Eemlandia

Bij de nieuwe woningen in Eemlandia bij de voormalige melkfabriek is de regenpijp afgekoppeld met een spuwertje. Hiermee wordt voorkomen dat vuilwater onder de grond op schoonwater wordt aangesloten. Schoon regenwater komt door het afkoppelen via de regenwaterpijp en het spuwertje terecht in het regenwaterriool.

Spruwertje bij woning in Eemlandia

Zelf aan de slag

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan het minder belasten van het riool. Heeft u de regenwaterpijp bijvoorbeeld al afgekoppeld? U kunt vervolgens (een deel van) het regenwater in een regenton, de tuin of in infiltratiekratten onder de grond opvangen. Met een regenton kunt u het water opslaan en later gebruiken voor de planten in de tuin. U kunt het regenwater ook naar de ondergrond van de tuin laten lopen. Zo helpt u planten en diertjes die in de bodem leven en draagt u bij aan voldoende grondwater. Dit grondwater wordt namelijk gebruikt voor onder andere drinkwater en landbouwwater.      

Hulp nodig?

De klimaatadaptatiecoach van de gemeente Bunschoten geeft u graag gratis advies over hoe u uw regenwaterpijp kunt afkoppelen en hoe u uw woning en tuin bestendig kan maken tegen hitte, droogte, hevige regenval en wateroverlast. Dit extreme weer kunnen we door klimaatverandering steeds meer verwachten. Kijk voor meer informatie op de pagina van de klimaatadaptatiecoach.

Heeft deze pagina u geholpen?