De gemeente Bunschoten voert het project Grondgebruik uit om het gebruik van gemeentegrond te regelen. Op veel plaatsen gebruiken bewoners namelijk een stukje gemeentegrond zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Vaak zijn bewoners zich hiervan niet bewust. Het grondgebruik is in kaart gebracht. Bij dit project worden afspraken gemaakt met inwoners die gebruik maken van gemeentegrond zonder dat er afspraken over zijn. Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd.