In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat. De gemeente Bunschoten stelt haar nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Als extra service is daarbij ook een groot aantal oudere bestemmingsplannen digitaal beschikbaar gesteld. Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of in het gemeentehuis.

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • of er wegen mogen worden aangelegd.

Heeft deze informatie u geholpen?