De gemeente Bunschoten werkt aan een nieuwe Woonvisie, waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat de woningen in onze gemeente nu en in de toekomst aansluiten bij de woonwensen van de inwoners. Daarom voeren we een woonwensenonderzoek uit.

Om de woonwensen in beeld te brengen, vragen wij u om deel te nemen aan de enquête via www.enqueteviainternet.nl/bunschoten. U kunt ook een papieren versie van de enquête aanvragen bij de balie van het gemeentehuis of de enquête invullen via de digitale zuil in de hal. Deelnemen kan tot en met maandag 21 oktober a.s. en duurt ongeveer tien minuten. Alle inwoners vanaf 16 jaar en woonachtig in onze gemeente kunnen hieraan deelnemen. Onder alle deelnemers verloten we tien VVV-bonnen ter waarde van € 25,-.

Anoniem

We vragen u de enquête zo realistisch mogelijk in te vullen en rekening te houden met uw eigen (financiële) mogelijkheden op dit moment. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Met uw gegevens gaan we uiteraard vertrouwelijk om. 

Vervolg

Het woonwensenonderzoek is onderdeel van het woningbehoefteonderzoek dat de gemeente Bunschoten uitvoert samen met adviesbureau Stec Groep. Eind dit jaar wordt het onderzoek afgerond. De resultaten gebruiken we voor de nieuwe Woonvisie 2020-2025 die de gemeente Bunschoten in de eerste helft van 2020 opstelt.