Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft 26 nieuwbouweengezinswoningen sociale huur op het derde eiland van Rengerswetering definitief toegewezen. De toewijzing is tot stand gekomen in overleg met de gemeente, waarbij de regels uit de Huisvestingsverordening en prestatieafspraken zijn gebruikt.