Vanaf maandag 23 november start aannemer Boskalis in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe met de voorbereidende werkzaamheden om de Westdijk te saneren en herstellen. Dit is nodig omdat de Thermisch Gereinigde Grond (TGG), die in 2016 bij de dijkversterking is aangebracht, verontreinigd blijkt. Het herstellen van de Westdijk duurt naar verwachting tot het najaar van 2021.

De aannemer gaat het verontreinigd materiaal afvoeren en vervangen door zand. Om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, vindt de afvoer van de afgegraven TGG en de aanvoer van nieuw zand plaats via het water (de Eem). Het transport van werkmateriaal gaat via de Fokjesweg. Voor het transport over de Fokjesweg is een limiet gesteld aan het aantal vrachtwagens dat hier per uur mag rijden. 

Afsluiting

Tijdens de werkzaamheden zijn de Westdijk en de Fokjesweg tussen de Westdijk en Frans Jacobsweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor aanwonend (bestemmings)verkeer blijft de Fokjesweg toegankelijk vanaf de zijde van de Frans Jacobsweg. Het bungalowpark aan de Westdijk blijft vanaf de kant van Bunschoten-Spakenburg (sportpark De Westmaat) bereikbaar.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de wegafsluiting? Dan kunt u contact opnemen met Richard Schokker (omgevingsmanager van Waterschap Vallei en Veluwe) via TGGwestdijk@vallei-veluwe.nl of 055 - 527 2350.