Op maandag 22 mei starten er werkzaamheden bij De Kronkels. Net als bij de rotondes met de Wilde Zwaan en Oeverloper, krijgt ook de rotonde bij de Kronkels een drempel ter hoogte van het tweerichtingsfietspad. Vanaf diezelfde rotonde wordt het asfalt vernieuwd tot aan de kruising met de Röntgenweg. Volgens planning zijn de werkzaamheden op woensdag 19 juli afgerond.

De Kronkels blijft tijdens een groot deel van de werkzaamheden bereikbaar. Op de volgende 6 momenten is De Kronkels echter (gedeeltelijk) afgesloten voor doorgaand verkeer.

1. Eénrichtingsverkeer tussen rotonde en kruising met sportpark

Tussen 12 juni en 23 juni wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op het gedeelte van De Kronkels tot het kruispunt met het sportpark. Het blijft hierbij mogelijk om vanaf de Westsingel De Kronkels op te rijden. De Kronkels kan echter alleen aan de kant van de Bisschopsweg (N414) worden verlaten.

2. Realisatie Plateau

Op 20 juni is De Kronkels van 19.00 tot 5.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de rotonde tot en met de kruising met Sportpark de Vinken. Het sportpark blijft tot 22.00 uur bereikbaar vanaf de kant van de Bisschopsweg (N414).

3. Voorbereiden werkzaamheden aanbrengen asfalt

Op 5, 6 en 7 juni is De Kronkels tussen 19.00 en 5.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Deze werkzaamheden worden in fases uitgevoerd:

  • Van de rotonde met de Westsingel tot halverwege Tinq; Sportpark De Vinken blijft tot 22.00 uur bereikbaar.
  • Van halverwege Tinq tot en met de kruising Röntgenweg.

4. Frezen deklaag

Op 14 en 15 juni is De Kronkels tussen 19.00 en 5.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Ook deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, op dezelfde manier als hierboven. 

5. Aanbrengen asfalt

Van 11 tot en met 13 juli is De Kronkels tussen 19.00 en 5.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij eveneens dezelfde fasering wordt aangehouden. Sportpark De Vinken blijft tot 22.00 uur bereikbaar.

6. Afrondende werkzaamheden 

Op 18 en 19 juli is De Kronkels tussen 19.00 en 5.30 uur afgesloten voor al het verkeer. En ook hier geldt weer diezelfde fasering. 

Soms één rijbaan afgesloten

Met het oog op de veiligheid zijn er tijdens de werkzaamheden korte periodes waarop één rijbaan wordt afgesloten. Deze afsluiting van de rijbaan vindt alleen plaats buiten de spits (tussen 9.00 en 15.00 uur) en over een maximale lengte van ca. 50 meter. Doorgaand verkeer blijft mogelijk en wordt geregeld met verkeersregelaars. Wel is enige vertraging te verwachten.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Tolboom van de gemeente Bunschoten via b.tolboom@bunschoten.nl of 033 – 299 1529.