Eerder dit jaar is een deel van de Zevenhuizerstraat ingericht als fietsstraat. Binnenkort komt er naast een ander deel van de Zevenhuizerstraat een vrijliggend fietspad. 

Er wordt een fietspad van beton aangelegd langs de oostzijde van de Zevenhuizerstraat tussen huisnummer 170 en de aansluiting op het bestaande fietspad Laakpad ter hoogte van De Kooi. Het fietspad wordt ongeveer 2,5 meter naast de weg aangelegd.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden starten half september en duren tot en met half november. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Oostrum. Tijdens de werkzaamheden is de Zevenhuizerstraat gewoon bereikbaar voor al het verkeer, maar er kan enige verkeershinder zijn. De aanliggende percelen en erftoegangswegen zullen op een aantal momenten niet of moeilijk bereikbaar zijn. Dit wordt vooraf afgestemd met de perceeleigenaren.