Wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe. De straten zullen dan vaker blank staan. Deze hinder moeten we accepteren. Vergelijk dit met andere extreme weersomstandigheden als sneeuw, gladheid en storm. Dat is het voorlopig standpunt van de rioleringsvakwereld. Schade moet wel worden vermeden.

 

Onder schade wordt verstaan:
• water dat gebouwen instroomt
• afvalwater dat uit het riool op straat loopt
• blokkades van belangrijke verkeersaders
• langdurige hinder van het verkeer

 

Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou tientallen miljarden euro’s kosten. Daarom wordt een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en onbruikbaar worden. Ook moet er voldoende hoogteverschil zijn tussen de weg en het gebouw. Zo moeten ondergrondse garages en winkels met een gelijkvloerse ingang een drempel of andere constructie hebben om het water tegen te houden.
 

Lees voor