Vies oppervlaktewater

Waterverontreiniging is slecht voor natuur en milieu. Snel handelen is dan belangrijk om erger te voorkomen. Wanneer u waterverontreiniging signaleert, zoals olie, dode vissen/dieren of gevaarlijk afval, neem dan contact op met het waterschap.
 

Het waterschap zal dan:

• de verontreiniging isoleren en wegnemen;
• de oorzaak zoeken van de verontreiniging;
• voorkomen dat het opnieuw gebeurt;
• de kosten verhalen op de veroorzaker.

 

Ook bij minder ernstige vormen van waterverontreiniging, bijvoorbeeld bij zwerfvuil in het water, of bij een stinkende gracht of sloot vragen wij u contact op te nemen.
 

Lees voor