Lozen van afvalwater

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten heeft u een rioolvergunning nodig van de gemeente. Indien u wenst te lozen op de mestopslag voorziening van uw bedrijf dient u ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Indien het een indirecte lozing op het oppervlaktewater betreft is vergunning van het waterschap nodig. 

Lees voor