Koude-warmte opslag

Wat is koude- en warmteopslag? (KWO) Koude- en warmteopslag is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.


Vergunning
De provincie heeft de taak de kwaliteit van het grondwater te bewaken. Wie KWO gaat toepassen moet daarom een grondwatervergunning aanvragen. In de vergunning staat welke milieutechnische maatregelen de gebruiker moet nemen om de kwaliteit van het grondwater te behouden. Kan de gebruiker de kwaliteit niet garanderen, dan verleent de provincie geen vergunning. Kijk op de website van de provincie voor meer informatie.
 

Lees voor