Grondwater

´╗┐Teveel

Als u grondwater wilt lozen in het riool, dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. De gemeente heeft een voorkeur voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater (zoals sloten, grachten en plassen). Alleen als op oppervlaktewater niet mogelijk is, kan de gemeente eventueel toestemming geven om grondwater te lozen op het riool. Voor lozing op het riool is een (tijdelijke) aansluitvergunning van de gemeente nodig. Het ontrokken en teveel aan grondwater wordt bij voorkeur geloosd op oppervlaktewater. Voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater vraagt u een vergunning aan bij Waterschap Vallei en Veluwe . Kijk op de website van het waterschap voor meer informatie en voor de aanvraag van de keurvergunning.
 

 

Onttrekken

Bij bepaalde activiteiten in de bodem kan het noodzakelijk zijn om grondwater te onttrekken, bijvoorbeeld:


• bij bouwwerkzaamheden (bronbemaling);
• bij het aanleggen van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling);
• bij het uitvoeren van een bodemsanering;
• voor productieprocessen in industrieën;
• voor warmte/koude opslag in de bodem;
 

In veel gevallen heeft u een vergunning voor het onttrekken van grondwater van het waterschap nodig. Bij kleinere onttrekkingen is het voldoende dat de onttrekking wordt gemeld. Kijk op de website van het waterschap voor meer informatie en voor de aanvraag van de keurvergunning.

 

Alleen voor grote industriële grondwateronttrekkingen, onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening en voor Koude-warmteopslag is de provincie bevoegd gezag. Kijk op de website van de provincie voor meer informatie.
 

Lees voor