Dode vissen

Soms kan het gebeuren dat u vissen aan het wateroppervlak naar adem ziet happen. Er zit dan weinig zuurstof in het water. Dit kan komen door verschillende factoren:
 

• De baggerlaag verbruikt veel zuurstof.
• Het is een warme dag, waardoor de temperatuur van het water hoger wordt en het water minder zuurstof bevat. Dit komt vooral voor in wateren die minder diep zijn.
• Het heeft hard geregend en de riolering loost het water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer dan het oppervlaktewater en bevat minder zuurstof.

 

Als het zuurstofgehalte heel erg laag wordt, kunnen de vissen ook sterven. Mocht u meerdere vissen in het water naar zuurstof zien happen en/of dood in het water zien liggen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de gemeente. Dode dieren dienen namelijk om gezondheidsredenen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Daarnaast kunnen vissen die in ademnood zijn, worden geholpen door ze te verplaatsen of door extra zuurstof in het water te brengen.

 

Gemeente en waterschappen proberen zuurstofloze situaties uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt het oppervlaktewater doorgespoeld met vers water, worden buffersystemen/maatregelen in het riool aangebracht of toegepast zodat het riool zo min mogelijk tot overstort komt.

 

Lees voor