Bouwen op en langs het water

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij Waterschap Vallei en Veluwe . Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op het verzwakken van dijken en de waterkwaliteit of activiteiten die de doorstroom van water hinderen. Voor bijvoorbeeld bouwen in/nabij het water vraagt u een keurvergunning aan bij het waterschap.


Voorbeelden van situaties waarbij een keurvergunning nodig is:

• Steigers, vlonders of beschoeiingen aanleggen;
• Dammen of duikers aanleggen;
• Watergangen dempen of veranderen;
• Kabels en leidingen aanleggen;
• Bouwwerken of beplanting plaatsen;
• Oppervlaktewater onttrekken of lozen.
 

 

Lees voor