Op maandag 26 april heeft burgemeester Melis van de Groep koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan drie inwoners van de gemeente Bunschoten vanwege hun jarenlange vrijwillige inspanningen voor de samenleving. Kent u iemand die een bijzondere functie in onze samenleving bekleedt en in aanmerking kan komen voor een lintje in 2022? U heeft tot 1 juni 2021 de tijd om een voordracht in te dienen.

De burgemeester moet de aanvraag met daarbij zijn advies voor 1 september sturen naar de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Deze stuurt op zijn beurt de aanvraag naar de minister van Binnenlandse Zaken die een Koninklijk besluit opstelt. Dit besluit wordt vervolgens ondertekend. Pas daarna is de onderscheiding officieel toegekend.

Tussentijdse gelegenheid

Een onderscheiding mag ook op een ander moment worden uitgereikt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum van een gedecoreerde bij een vereniging. Dit moet u uiterlijk een half jaar voor de datum van uitreiking bij de burgemeester aanvragen.

Meer informatie

Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente via het telefoonnummer 033 - 299 1411. Ook kunt u alle informatie nalezen op www.lintjes.nl