Inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest die ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg, werk, inkomen, jeugdhulp of deelname aan de maatschappij moeten kunnen rekenen op goede hulp van de gemeente. De gemeenten willen de ondersteuning van inwoners zo thuisnabij en laagdrempelig mogelijk blijven organiseren. Om ook in de toekomst de best mogelijke hulp en ondersteuning te bieden, gaan de gemeenten de samenwerking in het sociaal domein versterken. De komende tijd gaan we de plannen verder uitwerken.     

Al langere tijd werken Baarn, Bunschoten en Soest samen bij de uitvoering van het sociaal domein. Dit gebeurt onder de naam Uitvoeringsorganisatie BBS. De samenwerking vond in eerste instantie plaats op het gebied van werk en inkomen en sinds 2017 ook in de sociale teams van de gemeenten en op het terrein van de zorgadministratie. Om de ondersteuning aan inwoners ook voor de toekomst goed te kunnen organiseren is een verdere versterking van de samenwerking nodig.

Behoefte van inwoners centraal

Er is bij de gemeenten een gezamenlijk beeld over de uitvoering van de hulp en steun voor inwoners. Hierbij staan de inwoners centraal. Er is altijd hulp in de eigen gemeente beschikbaar, inwoners worden snel geholpen, hulp wordt zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig ingezet en er is per gemeente een centrale plek waar inwoners voor hulp en ondersteuning terecht kunnen. Waar mogelijk wordt deze hulp en ondersteuning opgepakt door lokale (welzijns)organisaties. De gemeenten versterken tegelijkertijd de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, zodat die in staat is om waar nodig zwaardere en complexere hulp of zorg op professionele wijze in te zetten.  
 

De voorbereiding start nu, de nieuwe organisatie in 2025

De komende periode gaan de gemeenten aan de slag met de uitwerking van de plannen voor het versterken van de samenwerking. Het doel is dat de colleges en gemeenteraden in 2024 op basis van deze informatie kunnen besluiten. Afhankelijk van hoeveel veranderingen nodig zijn, kan de hernieuwde samenwerking in de loop van 2025 starten.

Bieden van passende ondersteuning

Soester wethouder Liesa van Aalst vertelt namens de bestuurders van de gemeenten: "Wij willen dat inwoners goede hulp krijgen als ze dat nodig hebben. Zeker de kwetsbare inwoners in onze drie gemeenten. Daarvoor is het nodig dat onze professionals zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Daarom kijken we hoe we onze samenwerking zo goed mogelijk inrichten. We kijken ernaar uit om samen onze dienstverlening klaar te maken voor de toekomst en verder te verbeteren."