Raad van State heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep van de bodemprocedure inzake het bedrijf A. van de Groep & Zn. in Bunschoten. De vergunningen van de biogascentrale zijn naar het oordeel van de Raad van State terecht ingetrokken door de provincie Utrecht. De Raad van State oordeelt net als de rechtbank dat het belang van het voorkomen van strafbare feiten zwaarder weegt dan de belangen van het biogasbedrijf.

Dit betekent dat het bedrijf geen omgevingsvergunning(en) meer heeft en alle vergunningplichtige activiteiten, zoals de biovergisting, moet beëindigen. De hoogste rechter in het bestuursrecht heeft uitspraak gedaan. Dit betekent dat er geen verder beroep meer mogelijk is.

Het college van B&W van de gemeente Bunschoten reageert op de uitspraak: ‘’We hebben kennisgenomen van het feit dat de Raad van State het beroep tegen intrekking van de vergunning heeft afgewezen. Dit besluit heeft grote impact op medewerkers van het bedrijf en op toeleveranciers. We wensen alle betrokkenen sterkte.’’