Heeft u last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan onze inwoners. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint deze week en de resultaten worden in maart 2024 verwacht. 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Het is essentieel dat we weten wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op de wensen en ervaringen.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente. Deelnemers aan het onderzoek krijgen deze week per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.