Op deze pagina vindt u de uitslag van de verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement 2019 in de gemeente Bunschoten. In de gemeente werden 15.818 kiezers opgeroepen om hun stem uit te brengen. Van hen kwamen er 6.635 naar één van de elf stembureaus op donderdag 23 mei 2019. Het opkomstpercentage is daarmee 41,95%.

Uitslag verkiezingen Europees Parlement per partij

Proces-verbalen

Hieronder vindt u de uitslagen en opkomst per stembureau met het aantal stemmen per kandidaat, de totaaluitslag en de bijbehorende proces-verbalen. Pagina 7 is bewust weggelaten, gelet op het risico op oneigenlijk gebruik van de handtekeningen van stembureauleden.