Naar aanleiding van de verleende vergunning voor het onttrekken en terugpompen van grondwater bij het nieuwe schoolgebouw voor de Van Amerongen- en Calvijnschool, zijn bij ons enkele bezorgde reacties binnengekomen van buurtbewoners. De buurtbewoners die in de directe omgeving van de school wonen, hebben een brief van ons ontvangen met meer informatie. Omdat er ook van anderen nog vragen kwamen over de situatie, leggen wij graag nog eens uit wat een Warmte en Koude Opslag-installatie (WKO) is en dat dit geen invloed heeft op de grondwaterstand.

Bij een WKO-systeem wordt energie onttrokken aan het opgepompte water en wordt er vervolgens weer energie afgegeven aan het teruggepompte water. Bij de nieuwe school wordt het water op een diepte van 70 meter in de tweede waterlaag opgepompt en teruggepompt. Dit gebeurt gelijktijdig, zodat de grondwaterstand in de tweede waterlaag in balans blijft. De waterstand wordt dus niet beïnvloed. De grondwaterstand aan de oppervlakte wordt bepaald door de eerste waterlaag. Daar wordt niets aan onttrokken. In die zin kunnen wij dus garanderen dat de WKO-installatie bij de nieuwe school geen invloed heeft op de grondwaterstand aan de oppervlakte.

Geen bronbemaling

De bezorgdheid van buurtbewoners wordt ook gevoed door de funderingsproblemen bij de Nieuwe Schans. Enkelen koppelden het funderingsprobleem aan de verlaging van de waterstand door bronbemaling. Uit nader onderzoek bleek dat het funderingsprobleem bij de Nieuwe Schans veroorzaakt was door een natuurlijk proces in de daar toegepaste houten palen en niet door bronbemaling. Bronbemaling is overigens iets heel anders dan een WKO. Bij bronbemaling wordt het water op de eerste waterlaag onttrokken en niet teruggepompt. Bronbemaling heeft namelijk als doel (tijdelijk) de grondwaterstand aan de oppervlakte te verlagen, zodat er bouw- of graafwerkzaamheden kunnen plaatsvinden onder de betreffende grondwaterstand.

Eerder gebruikt

Het WKO-systeem, dat nu gebruikt gaat worden bij het nieuwe gebouw van de Van Amerongen- en Calvijnschool, is vaker gebruikt in onze gemeente. Zo is dit systeem toegepast bij onder meer de bouwplannen op het Visrokersplein en Woon- en Zorgcentrum de Haven.

Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Sjaak Nel via 033 – 299 1411.