De toekomstvisie Bunschoten 2025 is op 11 juli 2013 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Bunschoten. Bezinning op de (strategische) positie van de gemeente was een wens vanuit de gemeenteraad. Het gemeentebestuur van Bunschoten heeft een Toekomstvisie tot 2025 opgesteld om de strategische positie van de gemeente te bepalen.

De visie gaat in op de vraagstukken op fysiek, sociaal en economisch gebied en moet een functie gaan vervullen voor de ontwikkeling van de dienstverlening aan de inwoners, het bestuur en de regionale samenwerking. De toekomstvisie laat zien hoe de gemeente Bunschoten in 2025 is, op basis van de kennis van nu.