Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van woensdag 16 september 2020 de ontwerp Woonvisie gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Dit ontwerp is een herziening van de huidige woonvisie 2016-2021. U kunt de visie digitaal opvragen bij de heer Van Tellegen (Beleidsmedewerker Volkshuisvesting) via h.vantellegen@bunschoten.nl