Het college van burgemeester en wethouders heeft de nadere regel subsidie Muziekeducatie 2019 vastgesteld. Via deze regeling kunnen muziekscholen subsidie aanvragen om kinderen van groep vijf in het primair onderwijs in Bunschoten kennis te laten maken met muziek. 

Het kennis laten maken met muziek omvat twee activiteiten in de vastgestelde regeling, namelijk:

  • Het organiseren van een drietal muzieklessen op school;
  • Het organiseren van naschoolse lessen voor kinderen die hierin geïnteresseerd zijn. 

Regelingenbank

Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht in de Regelingenbank.