In onze gemeente zijn twee Bedrijveninvesteringszones (BIZ): Spakenburg-Centrum en Haarbrug-Noord. Om tot een BIZ te komen, dienen ondernemers en/of eigenaren eerst een BIZ-meerjarenplan op te stellen. Nu de gemeente akkoord is met het BIZ-meerjarenplan van de stichtingen Ondernemersfonds Spakenburg-Centrum en Beveiliging bedrijventerrein Haarbrug-Noord vindt er een stemming plaats onder de ondernemers: de draagvlakmeting.

Alle ondernemers uit de BIZ-gebieden hebben per post uitleg ontvangen over de nieuwe BIZ-periode en een stembiljet. Voor Spakenburg-Centrum kan er nog tot en met 20 oktober 2020 gestemd worden. De draagvlakmeting voor Haarbrug-Noord is een week later gestart. Ondernemers uit dit gebied kunnen hun stem uitbrengen tot en met 27 oktober 2020.

Periode

Wanneer er tijdens de draagvlakmeting voldoende draagvlak is, gaat de nieuwe periode per 1 januari 2021 van start. De nieuwe periode duurt tot 31 december 2025. Benieuwd naar de draagvlakvereisten? Kijk op www.bunschoten.nl/biz