Ook op het Spuiplein kan vanaf 1 juni weer van de cafés en bijbehorende terrassen gebruik worden gemaakt. Er wordt op het Spuiplein meer ruimte gecreëerd voor de terrassen, zodat aan de landelijke maatregelen kan worden voldaan. Om onveilige verkeerssituaties te voorkomen, is met ingang van maandag 1 juni a.s. het Spuiplein van maandag tot en met zaterdag tijdelijk een voetgangersgebied en dus afgesloten voor fietsers.