In het jaar 2020 is de riolering in Eemdijk gereinigd en geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat de riolering op bepaalde delen toe is aan renovatie. Deze week zijn de werkzaamheden begonnen om het riool te renoveren. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin februari afgerond.

Om de overlast bovengronds zoveel mogelijk te beperken, gaan we het riool relinen. Dit is een techniek om van binnenuit het riool te renoveren. 

Afsluiting

Voor de veiligheid worden de straten Eemdijk en de Ringweg vanaf volgende week voor een korte periode afgesloten, waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is. Het verkeer wordt omgeleid. Alle percelen blijven wel bereikbaar tijdens de werkzaamheden.