Momenteel worden er op diverse locaties oude speeltoestellen vervangen voor nieuwe toestellen.  De verwachting is vanaf week 40 de eerste speelplaats (Koenraadsweteringpark) te voorzien van nieuwe speeltoestellen. In de weken daarna volgen de andere speelplaatsen.

Het gaat om de speelplaatsen bij Plecht, Koenraadsweteringpark, Ongerweges, Zanglijster, Anne Frank en Bergeend. Later dit jaar start er een traject om nog meer speelplaatsen binnen de gemeente te renoveren. 

Ideeën van inwoners

Inwoners die rondom de speelplaatsen wonen zijn afgelopen voorjaar betrokken bij de keuze van de speeltoestellen. Er is voor elke speeltuin een enquête geweest en vervolgens zijn er voor elke speeltuin twee voorstellen uitgewerkt. Daarna konden buurtbewoners stemmen op één van deze twee voorstellen. Het voorstel met de meeste stemmen is het geworden. Hieronder kunt u de voorstellen downloaden. 

Eemdijk

Ook de speelplaats aan het Kerkepad in Eemdijk wordt vernieuwd. De voorbereiding hiervoor start dit najaar. Kinderen uit Eemdijk worden uitgenodigd om mee te denken over de invulling van deze speelplaats.

Ontwerpen speelplaatsen