Kunstenaar Piet Schopping heeft in opdracht van de dialooggroep Regioprofilering van de Regio Amersfoort een Regioschilderij gemaakt met de titel ‘Regio Amersfoort, je kunt er niet omheen’. Het schilderij staat voor het verbindend element van de regio en toert door de regio. 

Maandag 2 december heeft burgemeester Melis van de Groep het kunstwerk namens de gemeente Bunschoten in ontvangst genomen in het gemeentehuis. “We zijn allemaal trots op onze eigen gemeente. Maar het samen vormen van de regio is ook belangrijk. En dat wordt met dit Regioschilderij onderstreept”, aldus de burgemeester. 

Vierde gemeente

Bunschoten is de vierde gemeente die het Regioschilderij in ontvangst mag nemen. In maart gaat het naar de gemeente Eemnes en trekt daarna, tot juni 2021, in alfabetische volgorde van gemeente naar gemeente door de hele Regio Amersfoort.

Regio Amersfoort

In de Regio Amersfoort werken de negen gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg samen op allerlei gebieden. Samen willen zij regionale vraagstukken aanpakken. Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken via dialooggroepen.

Regiomerk

Een van die groepen, de dialooggroep Regioprofilering, boog zich over de vraag welke identiteit de regio kan en wil uitstralen. Het formuleren van een regiomerk en slogan voor de Regio Amersfoort bleek een lastige opgave. De dialooggroep deed een aantal aanbevelingen, waaronder het gebruik van de slogan: “Regio Amersfoort; je kunt er niet omheen”. De slogan verwijst onder meer naar de centrale ligging van de regio en naar wat zij allemaal in huis heeft.

Kunstenaar

Om haar analyse en aanbevelingen kracht bij te zetten, overhandigde de dialooggroep aan het Bestuurlijk Platform van de Regio Amersfoort het Regioschilderij. Het kunstwerk is gemaakt door Piet Schopping. Hij is een van de bekendste kunstenaars van Jans Pakhuys, een atelier voor mensen met een verstandelijke beperking van Amerpoort. Piet Schopping schilderde op het Regioschilderij symbolen per gemeente, zoals kippen van Barneveld, de kerktoren van Nijkerk en de botters van Bunschoten. Alfons Klarenbeek, woordvoerder van de dialooggroep Regioprofilering, is samen met de elf leden van de dialooggroep initiatiefnemer van het kunstwerk.