Over een aantal dagen gaan we van start met de onderzoekspilot Grootschalig testen. Vanaf maandag 8 februari kunnen alle inwoners van de gemeente Bunschoten van 6 jaar en ouder zich laten testen op het coronavirus. Het maakt in dit geval niet uit of u wel of geen coronagerelateerde klachten heeft. 

De pilot start dus op maandag 8 februari en duurt tot en met vrijdag 19 maart 2021. Tijdens deze periode kan iedereen (vanaf 6 jaar) getest worden, wanneer en hoe vaak u wilt. Inwoners vanaf 12 jaar worden getest met de zogenaamde PCR-test. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen (zonder klachten) worden getest met een (nieuwe en kindvriendelijke) mondspoelkit, zodat zij daar minimale hinder van ondervinden. Test u mee? Wij rekenen op u! Samen laten we zien waar een klein dorp groot in kan zijn.

Waarom doen we mee?

Vanuit de gemeente en de GGD regio Utrecht willen we heel graag een bijdrage leveren aan het verkrijgen van nieuwe inzichten om het virus te bestrijden, zodat we uiteindelijk weer gebruik kunnen maken van de ruimte die we hebben. In Bunschoten, maar ook in de rest van Nederland. Met wat we leren uit deze pilot kunnen we landelijk het verschil maken in het indammen van het virus. Testen en de daaropvolgende maatregelen blijven een belangrijke pijler in de bestrijding, ook wanneer er steeds meer mensen gevaccineerd worden.

Testlocaties

In de gemeente Bunschoten zijn speciaal voor deze pilot vier extra testlocaties opgezet. Naast de testlocatie bij Zorg- en Wooncentrum De Haven kunt u vanaf a.s. maandag ook terecht bij de Immanuelkerk, sporthal De Toekomst en de mobiele testbus in Eemdijk (op maandag, dinsdag en woensdag) en bij de Petrakerk (op donderdag, vrijdag en zaterdag). Om het grootschalig testen laagdrempelig aan te bieden, is rekening gehouden met ruime openingstijden. Zo zijn de testlocaties bij De Toekomst en de Immanuelkerk van 9.00 tot 20.00 uur open. Testlocatie De Haven en de testbus in Eemdijk en bij de Petrakerk zijn geopend van 9.00 tot 16.30 uur.

Veilige omgeving

Uw veiligheid staat voorop. We zorgen er uiteraard voor dat iedereen bij elke testlocatie in een veilige omgeving getest wordt. Draag bij de testlocatie een mondkapje en houd altijd anderhalve meter afstand. Op alle locaties wordt toegezien of iedereen zich aan deze regels houdt.

Oproep

Eind deze week kunt u een brief in de brievenbus verwachten met daarin de oproep om mee te doen en u (één of meerdere keren) te laten testen. In de brief vindt u een telefoonnummer voor het maken van een afspraak. Let op dat u de afspraakbevestiging kunt laten zien (op papier of digitaal) bij de testlocatie. Vergeet ook niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 

Als u zich laat testen zonder klachten, hoeft u de uitslag niet in quarantaine af te wachten. Wanneer u met klachten gaat testen, is het uiteraard wel van groot belang dat u niet naar buiten gaat voor u een negatieve uitslag heeft ontvangen.

Privacy

Naar aanleiding van de datadiefstal die laatst heeft plaatsgevonden bij de GGD, begrijpen wij dat er mogelijk zorgen zijn over de privacy van uw gegevens. Er zijn door de GGD diverse maatregelen genomen om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. De GGD controleert op verschillende manieren hoe medewerkers omgaan met de informatie in de systemen. Dat heeft eerder geleid tot de ontdekking van onregelmatigheden en tot het nemen van maatregelen. Daarnaast beschermen ze zich tegen aanvallen op de systemen van buiten. Alle genomen maatregelen leest u op www.bunschoten.nl/iktestmee. Voor meer informatie en bij vragen kunt u terecht op www.ggdghor.nl