In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van uzelf, bijvoorbeeld uw geboortegegevens. Heeft u een echtgenoot of echtgenote, een geregistreerd partner of kinderen? Dan staan ook hun gegevens bij uw gegevens vermeld. Denk hierbij aan de namen, geboortedatum en het Burgerservicenummer. 

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op www.mijnoverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met DigiD. U kunt ook bij de gemeente navragen hoe u geregistreerd staat. 

Recht op inzage

Iedere inwoner heeft het recht op kosteloze inzage van alle gegevens die over hem of haar in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen. Mocht er onverhoopt een fout in de gegevens staan of zijn deze niet actueel, bijvoorbeeld door een huwelijk in het buitenland of een adreswijziging, neemt u dan contact op met de gemeente om de wijziging(en) door te geven.

Verstrekken gegevens

De gegevens worden verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Welke informatie wordt verstrekt aan deze instanties, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wanneer een advocaat in bijvoorbeeld een dagvaarding gegevens van u wil ontvangen, dan worden deze beschikbaar gesteld. In enkele gevallen kunt u beperking van de verstrekking van uw gegevens verzoeken, bijvoorbeeld als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft.

BRP-scan

Wilt u weten welke instanties of personen uw persoonsgegevens krijgen en waarom? Dit kunt u opzoeken in de BRP-scan op www.rijksoverheid.nl. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.