In de verkeersrubriek besteedt de gemeente Bunschoten aandacht aan verkeersregels en -situaties waar regelmatig vragen over worden gesteld. Deze keer gaat het over de parkeerregels in het centrum voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

Voor deze groep gelden landelijk namelijk afwijkende parkeerregels. Het is algemeen bekend dat iemand met een gehandicaptenparkeerkaart mag parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, welke voorzien is van een blauw bord met daarop het rolstoelsymbool. Alleen voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren. 

Extra parkeermogelijkheden

Minder bekend is dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart ook mogen parkeren op plaatsen waar dit voor anderen niet is toegestaan of waarvoor beperkingen gelden. Denk bijvoorbeeld aan het Zeilmakersplein (erf), Visrokersplein (parkeerverbodszone), Kerkstraat en Spuistraat (parkeerschijfzone). In de volgende situaties mag (onder voorwaarden) met een gehandicaptenparkeerkaart worden geparkeerd.

Bord G10 (erf)

Hier mag tot maximaal drie uur geparkeerd worden buiten de parkeervakken. Naast de gehandicaptenparkeerkaart moet dan ook een parkeerschijf worden gebruikt, waarop de aankomsttijd is aangegeven.

Borden E1 en E1 Zone (parkeerverbod en parkeerverbodszone)

Hier mag, buiten de voor parkeren bestemde weggedeelten, tot maximaal drie uur geparkeerd worden. Dit geldt ook voor weggedeelten waar het parkeerverbod is aangegeven door middel van een gele onderbroken streep. In deze gevallen geldt dat naast de gehandicaptenparkeerkaart ook gebruik moet worden gemaakt van een parkeerschijf, waarop de aankomsttijd is aangegeven. 

Bord E10 (parkeerschijfzone)

Hier mag ook buiten de vakken zonder tijdslimiet geparkeerd worden. De parkeerschijf hoeft niet te worden gebruikt als de gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar in de auto ligt.

Bord P vergunninghouders

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen ook parkeren op parkeerplaatsen die bestemd zijn voor vergunninghouders, zoals bij de Havenstraat en Weikamp. Dat mag voor maximaal 3 uur met een parkeerschijf en uiteraard de gehandicaptenparkeerkaart. Deze optie geldt zowel voor de losse parkeerplaatsen van vergunninghouders als voor de zones.

Voorwaarden

Voor alle bovenstaande situaties geldt wel als voorwaarde dat er niet zodanig geparkeerd mag worden dat andere weggebruikers hier hinder of gevaar van ondervinden, bijvoorbeeld op een smalle weg, nabij een voetgangersoversteekplaats, op een kruising of op pleinen waarbij de doorgang voor voetgangers wordt gehinderd.

Meer informatie?

Als u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de gemeente Bunschoten via 033 – 299 1411.