Op maandag 8 februari is de koopovereenkomst voor de ontwikkeling van 24 nieuwbouwwoningen op Rengerswetering eiland 4 ondertekend door wethouder Huig van Barneveld en Henri Pleizier van Aalberts Ontwikkeling. 

Programma

De woningen op de eerste drie eilanden van Rengerswetering vormen inmiddels een geheel nieuwe wijk. Eiland 4 is opgezet in een parkstructuur en zal naast woningen ook voorzieningen bevatten, waaronder een basisschool en supermarkt met horecavoorziening. Het plandeel van Aalberts Ontwikkeling bestaat uit 18 twee-onder-een-kapwoningen en 6 vrijstaande woningen.

Stedenbouw en architectuur

Eiland 4 zal zich zowel stedenbouwkundig als architectonisch onderscheiden van de eerste drie eilanden. Binnen het stedenbouwkundig ontwerp is gezocht naar een verkaveling, waarbij het park als het ware met ‘groene vingers’ de wijk intrekt. Waar mogelijk grenzen de woningen direct aan het park, waardoor het park een belangrijk onderdeel wordt van de woonbeleving. In het beeldkwaliteitsplan van de gemeente is een aantal kernwaarden opgenomen voor het ontwerp: goede overgangen richting het park, natuurlijke tinten, ingetogen kleurstelling, heldere hoekaccenten en strakke belijning. Dit wordt als basis gebruikt voor het ontwerp van de woningen. 

Planning

De gemeente zal de locatie in het voorjaar bouwrijp maken. Inmiddels zijn de eerste schetsen gemaakt voor het ontwerp van de woningen. Na overleg met betrokkenen zal het ontwerp verder worden uitgewerkt. De verkoop van de woningen staat gepland in de zomer van 2021. Geïnteresseerden voor de woningen kunnen zich nu melden via info@aalbertsontwikkeling.nl.