Na een schouwronde op begraafplaats De Akker, waarbij de conditie van de grafstenen is gecontroleerd, blijkt dat verschillende grafstenen moeten worden opgehoogd en rechtgezet. Deze werkzaamheden starten maandag 28 september a.s. en nemen enkele weken in beslag, volgens planning tot eind oktober. 

Bij het ophogen en rechtzetten van de grafstenen wordt er per graf gewerkt, waarbij eerst de grafsteen en de –bedekking worden verwijderd om het vervolgens te kunnen ophogen met grond. Daarna wordt alles uiteraard weer netjes teruggeplaatst. In totaal gaat het om 84 grafstenen. Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers en wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. 

Grafnummers

Hieronder vindt u een overzicht van de betreffende grafnummers. Deze kunt u ook terugvinden op het informatiebord bij de begraafplaats.

Grafheuvel 2

341, 342, 343, 344, 348, 352, 356, 357, 359, 366, 367, 371, 372, 375, 382, 391, 397, 401, 404, 405, 414, 443, 452, 453, 467, 482, 490, 491, 502, 503, 539, 542, 545, 546, 554, 563, 564, 568, 571, 572, 573, 576, 582, 583, 584, 586, 587, 588, 596, 597, 598, 599, 600

Grafheuvel 3 

880 tot en met 912, uitgezonderd 890 en 911

Vragen

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Jaap Goedvolk via 033 – 299 1411.