Het ontwerp van de nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente Bunschoten is af. In de omgevingsvisie hebben we opgenomen wat we als gemeente belangrijk vinden om te behouden, maar ook welke uitdagen en opgaven we zien. Daarbij hebben we beschreven wat onze ambities voor de komende 20 jaar zijn.

De omgevingsvisie beschrijft de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en gaat over de fysieke leefomgeving. Dat wil zeggen, over alles wat we kunnen zien, ruiken en voelen. De omgevingsvisie kijkt ook naar het sociaal beleid, omdat het bereiken van een gezonde leefomgeving een belangrijk doel is van de omgevingsvisie.

Participatie omgevingsvisie

Aan de omgevingsvisie is lang gewerkt. Twee keer hebben we inwoners bij de omgevingsvisie betrokken. De eerste keer was begin 2021. Wij stelden toen de vraag hoe u wilt dat de samenleving in Bunschoten er in 2040 uitziet. Via vier meedenkavonden kwam er een schat aan informatie binnen en we kregen een goed beeld van de vraag wat u belangrijk vindt. Jammer genoeg moesten we deze bijeenkomst digitaal organiseren vanwege de Covid-19 pandemie. Naast de meedenkavonden is er ook een enquête uitgezet en hebben we een tekenwedstrijd georganiseerd. Op de enquête kregen we een paar honderd reacties.

Met de inbreng vanuit de 1e participatieronde zijn we aan de slag gegaan en hebben we drie Toekomstbeelden beschreven. Deze drie Toekomstbeelden hebben we de samenleving voorgelegd in een 2e participatieronde. Deze bestond uit twee meedenkavonden die plaatsvonden in januari 2022. De eerste avond konden alle inwoners deelnemen, de tweede avond was voor specifiek uitgenodigde organisaties in Bunschoten. Ook deze bijeenkomsten waren digitaal vanwege Covid-19.

De inbreng vanuit de 2e participatieronde hebben we verwerkt in het ontwerp van de omgevingsvisie zoals die er nu ligt. We hebben de omgevingsvisie gebiedsgericht uitgewerkt. Ook hebben we de drie Toekomstbeelden uitgewerkt naar drie ambities. De titels daarvan zijn Iedereen doet mee in Bunschoten”, “Het Boegbeeld van het Eemland” en “Samen Toekomstbestendig”. 

 

Omgevingsvisie ter inzage

Vanaf 19 januari 2023 ligt het ontwerp van de omgevingsvisie  gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens die periode kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp. Na 2 maart 2023, als de periode van 6 weken is verstreken, gaan we de ingediende zienswijzen verwerken en van een reactie voorzien. Het kan zijn dat dit tot een aanpassing van het ontwerp leidt. Aansluitend leggen we de definitieve omgevingsvisie aan de gemeenteraad voor om deze te laten vaststellen. We verwachten dat dit in juni 2023 zal gebeuren.

We hebben de tekst van het ontwerp laten beoordelen op de milieugevolgen ervan. Deze zogeheten milieu-impactbeoordeling leggen we gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage. U kunt de milieu-impactbeoordeling op hier vinden. Daar leest u ook meer informatie over de omgevingsvisie en de achtergronden ervan.