Vanaf 1 juli 2023 kunnen eigenaren van een speedpedelec een gratis ontheffing aanvragen om gebruik te maken van het fietspad. Voorwaarde is dat zij zich als gast gedragen, hun snelheid aanpassen aan de andere fietspadgebruikers en omgeving en niet harder rijden dan 30 km per uur.

Deze ontheffing geldt voor alle Utrechtse provinciale fietspaden en de deelnemende gemeenten in Utrecht en Gelderland. De ontheffing is gratis aan te vragen via www.utrecht.nl/speedpedelec(externe link). Het gaat hierbij om een proef die twee jaar duurt.

Reden en doel

Op dit moment gelden voor de speedpedelec dezelfde regels als voor de bromfiets. Dit betekent dat zij op het bromfietspad moeten rijden. Als dat er niet is, dan moet de speedpedelec op de rijbaan. Veel bestuurders van een speedpedelec voelen zich kwetsbaar tussen de auto’s en vrachtwagens, doordat zij een veel kleinere omvang en massa hebben. Ook rijden zij soms minder snel door een (bijna) lege accu of wind tegen. Met deze proef wordt het gebruik van de speedpedelec gestimuleerd.

Waar geldt de ontheffing?

De ontheffing geeft toestemming om fietspaden in de bebouwde kom te gebruiken van deelnemende gemeenten en op alle provinciale fietspaden in de regio Utrecht. De gemeente Utrecht verzorgt de ontheffing voor alle deelnemende gemeenten.

Verkeersveiligheid

In vergelijkbare pilots in Rotterdam en Amersfoort blijkt dat de verkeersveiligheid, zoals deze wordt ervaren, gelijk blijft voor speedpedelecs en overige fietspadgebruikers. Deze twee gemeenten zien geen toename in het aantal meldingen van ongevallen of klachten met speedpedelecs. De meldingen die er wel waren, gaan over de algehele drukte op het fietspad.