U ziet misschien meer onkruid op en langs de wegen en stoepen dan u gewend bent. Dit komt omdat we geen chemische middelen meer (mogen) gebruiken om onkruid te bestrijden. Het is hierdoor lastiger geworden om de openbare ruimte onkruidvrij te houden. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het ongewenste groen in onze gemeente op een duurzame manier te verwijderen. Dit wordt gedaan door het onkruid weg te borstelen of weg te branden. Een veelgemaakte opmerking is dat op deze manier de wortels blijven zitten en het onkruid hierdoor doorgroeit. Dat klopt deels: de wortels blijven inderdaad zitten, maar de plant raakt wel uitgeput. 

Helpt u mee?

U kunt zelf ook uw steentje bijdragen aan de bestrijding van onkruid. Dit kan eenvoudig door zelf uw stoep onkruidvrij te houden. U mag hiervoor geen chemische middelen gebruiken. Heeft u een klacht of melding over onkruid in de openbare ruimte? Geef dit dan door aan Snel Herstel via de website of via de Gemeente Bunschoten App.