Ondernemers zorgen onder meer voor werkgelegenheid en een leefbare gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten wat ondernemers vinden van het ondernemersklimaat in Bunschoten en/of welke onderdelen van ons beleid volgens hen beter kunnen. Bent u tevreden over onze dienstverlening aan u als ondernemer? En specifiek gedurende deze bijzondere tijd? Laat het ons weten door mee te doen aan het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland naar de MKB-vriendelijkste gemeente. 

Uw mening geeft ons de juiste inzichten. Zo proberen wij eraan bij te dragen dat u op een prettige en succesvolle manier kunt blijven ondernemen in onze gemeente. Tegelijkertijd dingen wij als gemeente mee naar de prijs ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. 

Vragenlijst

U kunt de digitale vragenlijst invullen tot 8 december 2020 via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/bunschoten. Invullen kost slechts vijf minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie

Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova. Mocht u vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op via mkb@lexnova.nl of 050 - 313 1133. Bij overige vragen kunt u contact opnemen met bedrijfscontactfunctionaris Dennis van der Heijden via 033 – 299 1521 of d.vanderheijden@bunschoten.nl