Binnen de gemeente Bunschoten kennen we twee begraafplaatsen, namelijk Memento Mori en De Akker. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om langere grafrust aan te bieden en de begraafcapaciteit uit te breiden. Om deze capaciteit te vergroten, wordt gekeken op welke manier er extra graven gerealiseerd kunnen worden op begraafplaats De Akker.

Een eerste optie om extra graven te maken, is de grafheuvel ten zuidwesten van de begraafplaats. Dat is de heuvel waar nu wordt begraven. Om deze optie mogelijk te maken, is het voor nu van belang om de ruimte waar nu nog niemand is begraven (de drie ringen) vrij te houden. Reguliere begrafenissen kunnen wel nog steeds plaatsvinden op de tweede ring.

Algemene graven

Op de meest recente bijgevoegde luchtfoto is ook de ring met algemene graven aangegeven. Momenteel zijn hier nog enkele graven van vrij op deze heuvel. Zoals gezegd, willen we de ruimte voor extra graven graag vrijhouden. Daarom zal hier geen volgende rij met algemene graven worden gemaakt, maar is ervoor gekozen om algemene graven uit te geven op de oude begraafplaats, Memento Mori. 

Beslissing

Voor deze plannen uitgevoerd kunnen worden, is het in september aan de gemeenteraad om hier een definitieve beslissing over te nemen. Als de raad instemt met het plan, kan daarna vrijwel direct de uitvoering van start gaan.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met Nanda van Mondfrans via het telefoonnummer 033 – 299 1411.