Donderdag 4 juli is de gemeenteraad ’s middags in vergadering bijeen geweest. Op de agenda staat de kadernota-begroting 2020-2023.

Alle fracties houden algemene beschouwingen, waarmee men terug- en vooruitblikt op het politieke jaar. Er worden in totaal 21 moties en amendementen ingediend. Uiteindelijk worden er 20 in stemming gebracht.

Moties (M)

 • M1 Bestemming vrij te komen gronden en schoolgebouwen: CU, CAP en SGP voor (11), CDA en VVD tegen (8): aangenomen.
 • M2 Openheid onderhandeling compensatie aanleg diepriool Oostelijke Stadsweide: CAP voor (2), CU, CDA, VVD en SGP tegen (17): verworpen.
 • M3 Aanpassen kruispunt Oostsingel/Zuidwenk: CAP, CDA en SGP voor (7), VVD en CU tegen (12): verworpen.
 • M4 Aanwijzen locatie voor Tiny Houses: CAP voor (2), CU, CDA, VVD en SGP tegen (17): verworpen.
 • M5 is vervallen en samengevoegd met M11.
 • M6 Reservering middelen Oude School: unaniem aangenomen. 
 • M7 Speeltuin Eemdijk: unaniem aangenomen.
 • M8 Aanscherping regels reclame: SGP en CU voor (9), CDA, CAP en VVD tegen (10): verworpen.
 • M9 Bijdrage pont Eemdijk: unaniem aangenomen.
 • M10 Openingstijden aanbiedstation: unaniem aangenomen
 • M11 Kerntakendiscussie, samengevoegde versie: unaniem aangenomen.
 • M12 Integraal en nieuw IHP: VVD, CU, CDA en CAP voor (17), SGP tegen (2): aangenomen.
 • M13 Analyse sociaal domein en Monitoring zorgkosten: unaniem aangenomen.

Amendementen (A)

 • A1 Duurzaamheidslening (CU): CU voor (7), CDA, VVD, CAP en SGP tegen (12): verworpen.
 • A2 Aanpassen verhoging lokale lasten tot inflatiepercentage: CAP voor (2), CU, VVD, SGP en CDA tegen (17): verworpen.
 • A3 Aanpassen formatie college: CAP voor (2), CU, CDA, VVD en SGP tegen (17): verworpen.
 • A4 Aanpassen tarief afvalstoffenheffing: CAP voor (2), CU, CDA, VVD en SGP tegen (17): verworpen.
 • A6 Extra lokalen school: SGP voor (2), CU, CDA, CAP en VVD (17) tegen: verworpen.
 • A7 Toiletvoorziening begraafplaats Memento Mori: unaniem aangenomen.
 • A8 Oude ingang Memento Mori: unaniem aangenomen.

De kadernota wordt met in achtneming van de aangenomen amendementen vastgesteld met een meerderheid van de stemmen. Met de aangenomen stukken kan het college de komende tijd werken aan de voorbereiding van de begroting 2020, die in de raad van 7 november wordt behandeld.